Sopimusehdot ja kunto­salin peli­säännöt

Irtisanoutumiset ja tauot voit ilmoittaa paikanpäällä tai sähköpostitse osoitteeseen kallio@ole.fit. Puhelimessa näitä ei voi hoitaa. 

 

SOPIMUSEHDOT / CONTRACT RULES

(In English find below)

 1. Fit Kuntokeskuksissa sopimus on toistaiseksi voimassaoleva, joten emme vaadi asiakkailtamme pitkää sitoutumista. Voit olla asiakkaanamme esim. 4 kuukautta ja irtisanoa sopimuksesi ilman lisäkuluja. Asiakkuus päättyy irtisanoutumisesta seuraavan kalenteri kuukauden loppuun (esim, jos irtisanot tammikuussa, sopimus loppuu helmikuun loppuun). Meillä et myöskään maksa liittymismaksuja etkä vuosittaista palvelumaksua. Asiakkaalla on oikeus olla vastaanottamatta liittymislahjoja.
   
 2. Alle kuukauden mittaisissa sairastapauksista ei hyvitetä jälkikäteen kuntosali/ryhmäliikuntamaksuja. Myöskään käyttämättä jättäminen ei oikeuta mihinkään hyvityksiin, eikä sitä katsota irtisanoutumiseksi.
   
 3. Kaikki irtisanomiset ja keskeytykset hoidetaan paikan päällä asiakaspalvelussa tai sähköpostilla kirjallisesti. 
   
 4. Asiakas treenaa omalla vastuulla. Fit Kuntokeskukset vastaavat laitteiden toimivuudesta ja ohjaajien pätevyydestä sekä ammatillisuudesta.
   
 5. Kuntokeskusasiakkaalla on oikeus vastikkeetta tuoda ystävä vieraaksi salille. Vieraan tulee aina täyttää klubin vieraskortti. Saman vieraan voi tuoda salille vastikkeetta yhden kerran. Tämän jälkeen vieras maksaa hinnaston mukaisen hinnan. Asiakas on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattaa klubin sääntöjä. Mikäli asiakas tuo salille ulkopuolisen henkilön, eikä sille ole lupaa (= henkilökunnan hyväksymä täytetty vieraskortti), peritään jäseneltä kutakin tällaista luvattomasti tuotua henkilökäyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna kolmella. Mikäli vastaava sääntörikkomus toistuu, voidaan asiakkaan jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin.
   
 6. Avainkortti on henkilökohtainen. Avainkortti on oltava aina mukana tultaessa klubille. Asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Avainkortin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava salin henkilökunnalle. Mikäli avainkorttia käyttää joku muu henkilö, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu keskukselle kirjallisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja jäseneltä peritään kutakin tällaista luvattomasti käyneen henkilön käyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna kolmella. Mikäli rike huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan asiakkuus perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.
   
 7. Kuntokeskus on velvollinen ilmoittamaan jäsenelle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä jäsenen maksettaviin hintoihin.
   
 8. Maksujen viivästyessä on salilla oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään maksaa asiakas kohtuulliset perimiskulut. Mikäli jäsen huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin jäsenelle tästä kirjallisesti ilmoittamalla. Jos asiakkaalla on maksamattomia laskuja yli 100 euron edestä, kulkulupa kuntosalille jäädytetään, kunnes laskut on maksettu.
   
 9. Yrityssopimustapauksissa sopijaosapuolet ovat Fit Kuntokeskus ja jäsen yksityishenkilönä. Yritys korvaa jäsenen harjoittelusta yrityssopimuksessa määritellyn määrän. Mikäli jäsen eroaa yrityssopimuksen alaisesta työpaikastaan tai yritys lopettaa yrityssopimuksen mukaisen osuuden maksamisen on jäsen viimekädessä vastuussa maksusuorituksista.
   
 10. Ennakkoilmoituksena suoraveloituksesta toimii tämä sopimus johon on merkitty kausittaisen veloituksen euromäärä. Asiakas voi pyytää keskukselta vuosittain listan, jossa on merkitty koko kalenterivuoden suoraveloituspäivät.
   
 11. Laskun maksamatta jättäminen ei riitä asiakkuuden lopettamiseen, vaan irtisanomiseen tarvitaan paikalla käynti tai sähköposti. Tauolta ei voida irtisanoutua suoraan, vaan noudatamme normaalia irtisanomisaikaa vain silloin, kun asiakas on aktiivinen.
   
 12. Pidämme yllä asiakasrekisteriä. Käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti, jota täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. Kuntoklubin tietosuojaseloste on julkaistu verkkosivuillamme sekä on nähtävissä kuntoklubilla pyydettäessä.
   

KUNTOSALIN SÄÄNNÖT

 1. Asiakkailta odotetaan Kuntokeskuksessa ja sen järjestämissä tilaisuuksissa siisteyttä ja hyviä tapoja. Salilta tulee poistua aukioloaikojen puitteissa. Muiden harjoittelijoiden häiritseminen on kiellettyä. Erilaisten tuotteiden ja palveluiden kaupustelu klubilla on hyvien tapojen vastaista. Mikäli asiakas rikkoo tämän kohdan sääntöjä tai käyttäytyy muutoin salin hengen vastaisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus. Mikäli rike kirjallisesta huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan asiakkuus perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.
   
 2. Kuntokeskusta käytetään myös esittelytilana yritystilaisuuksissa ja mahdollisesti mainoskuvauksissa, jolloin sali voi olla hetkellisesti suljettuna. Näistä ja muista erikoistapauksista ilmoitetaan ilmoitustaululla hyvissä ajoin. Nämä erikoistapaukset on jo huomioitu määriteltäessä hintoja, eikä jäsen näin ollen ole oikeutettu saamaan näistä erillistä hyvitystä.
   
 3. Asiakas on vastuussa siitä, että Kuntokeskuksen tarjoamat liikunta-aktiviteetit sopivat hänelle ja tarvittaessa varmistettava asia lääkäriltään. Klubi sitoutuu pitämään laitteet asianmukaisessa kunnossa. Asiakas sitoutuu käyttämään laitteita niiden käyttöohjeiden ja opastuksen mukaisella tavalla omalla vastuulla.
   
 4. Asiakkaan on harjoitellessaan käytettävä puhtaita sisäjalkineita tai oltava sukkasillaan. Ulkojalkineiden käyttö Kuntoklubilla on ehdottomasti kielletty.
   
 5. Kuntokeskus tarjoaa lukittavat säilytyslokerot harjoittelunaikaiseen käyttöön. Jäsen käyttää kyseisiä lokeroita tavaroidensa säilytykseen. Säilytyslokeroissa ei tule säilyttää arvoesineitä eikä klubi vastaa arvoesineiden häviämisestä tai vahingoittumisesta aiheutuvasta vahingosta. Varusteiden ja vaatteiden jättäminen pukuhuoneisiin tai -kaappeihin yön yli ei ole sallittua.
   
 6. Tupakointi ei ole sallittua missään Kuntokeskuksen tiloissa. Alkoholin, päihteiden ja Suomen laissa kiellettyjen aineiden nauttiminen tai tuominen klubin alueelle tai aktiviteetteihin on kielletty. Lasten (alle 15 v.) tuominen klubin liikuntatiloihin on kielletty ilman erillistä kirjallista lupaa. Yhteystietojen muutokset tulee heti ilmoittaa klubin henkilökunnalle.
   
 7. Asiakas on oikeutettu osallistumaan kaikkiin ilmaisiin ja maksulisiin salitapahtumiin.
   
 8. Mikäli Kuntokeskuksen siisteydestä, palvelusta tai henkilökunnasta on huomautettavaa, pyydetään siitä ilmoittamaan välittömästi kuntoklubin johdolle.
   
 9. Kuntokeskuksella on yrittäjän vastuuvakuutus. Kuntoklubin vakuutukset eivät kata salin tapahtumia, jotka toteutetaan salin ulkopuolella.
   
 10. Kuntoklubin omaisuuden tahallinen vahingoittaminen on kiellettyä. Vahingon korvauksen lisäksi voidaan jäsenyys perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.
   
 11. Jäsen sitoutuu leimaamaan avainkorttinsa aina klubille tullessaan ulkopuolella olevaan kortinlukijaan.
   
 12. Kuntokeskuksella on toisinaan siivous-/ remontointiaikoja. Silloin aukiolo-/ harjoitteluaika voi poiketa normaalista. Näistä ajoista tiedotetaan keskuksen ilmoitustauluilla. Nämä erikoistapaukset on jo huomioitu määriteltäessä hintoja, eikä jäsen näin ollen ole oikeutettu saamaan näistä erillistä hyvitystä.
   
 13. Kuntokeskus varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen etuja ja ehtoja. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan jäsenistölle 2 kk ennen muutosta. Mikäli jäsenen etujen on katsottava hänen kannaltaan olennaisesti huonontuneen, voi jäsen irtisanoa sopimuksen välittömin vaikutuksin 1 kuukauden kuluessa siitä, kun muutoksista on ilmoitettu salin ilmoitustaululla tai muuten paikassa, joissa muutoksen käsittämistä asioista tavanomaisesti ilmoitetaan. Mikäli jäsen ei ole irtisanonut sopimusta kuukauden kuluessa siitä, kun asiasta on asianmukaisesti ilmoitettu, katsotaan asiakkaan hyväksyneen muutokset.
   
 14. Tervetuloa Fit-Kuntokeskuksen asiakkaaksi. Onnittelut hyvästä valinnastasi!

 

Contract Rules

In Fit Gyms, the agreement is valid until further notice, so we do not require our customers to make a long-term commitment. You can be our customer, for example, for 4 months and terminate your agreement without additional costs. There is a one-calendar-month notice period for termination. Therefore, if you terminate your membership in January, it will end at the end of February. You also do not pay joining fees or an annual service fee with us.

The customer exercises at their own risk. Fit Gyms is responsible for the functionality of the equipment and the competence and professionalism of the instructors.

Gym customers have the right to bring a friend to the gym free of charge. The guest must always fill out the club's guest card. The same guest can be brought to the gym free of charge only once. After that, the guest pays the price according to the price list. The customer is responsible for ensuring that their guest complies with the club's rules. If a customer brings an unauthorized person to the gym without permission (i.e., a completed guest card approved by the staff), the member will be charged a single fee for each such unauthorized visit according to the price list, multiplied by three. If a similar rule violation recurs, the customer's membership may be terminated immediately.

The access card is personal and must always be brought to the club. The customer must prove their identity when requested. If the access card is used by someone else and its loss has not been reported to the center in writing, a written warning will follow, and the member will be charged a single fee for each such unauthorized visit according to the price list, multiplied by three. If the violation persists despite the warning, the membership may be canceled entirely. In this case, any payments made will not be refunded.

The gym is obligated to inform the member of any changes in prices due to changes in value-added tax or other official actions at least one month before implementing such changes in the member's payable prices.

In case of delayed payments, the gym has the right to charge the customer statutory late payment interest and a reminder fee. If the invoice has to be handed over to debt collection, the customer will bear reasonable collection costs. If the member, despite warnings, fails to meet the payment obligations specified in the agreement, the membership may be terminated immediately by notifying the member in writing. The customer has the right to decline membership gifts.

In corporate agreement cases, the contracting parties are Fit Gyms and the member as an individual. The company compensates the member for training according to the amount defined in the corporate agreement. If the member resigns from their job covered by the corporate agreement or if the company stops paying the portion defined in the corporate agreement, the member is ultimately responsible for the payment.

This agreement, indicating the euro amount for seasonal billing, serves as a pre-notification for direct debit. The customer can request a list from the center annually, indicating the direct debit dates for the entire calendar year.

Failure to pay the invoice does not suffice for terminating the membership. A visit or email is required for termination. Termination cannot be directly initiated during a break; we follow the normal notice period only when the customer is active.

We maintain a customer registry and process personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) of the European Union, supplemented and specified by national legislation. The privacy policy of the fitness club is published on our website and is available at the fitness club upon request.